Carnatic Saxophone Classics- Track List

Disc One

      Vathapi Ganapathim

 

      Nadhaloludai

 

      Pakkala Nilabadi

 

      Sarasa Sama Dhana

 

      Raga Alapana - Kapi

 

Disc Two

      Intha Sowkhyamani

 

      Krishna Nee Begane

 

      Kurai Onrumillai

 

      Bo Shambo

 

      Bhagyada Lakshmi